เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผศ.ดร.

 

ผศ.ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์

Jay tawee Pukrushpan, Ph.D.
Assistant Professor

 

 

 

 

 

contact

room:
5401/11
building:
mechanical engineering building (#5)
tel:
+66(0) 2942-8555 ext. 1834
email:
fengjwpku.ac.th
 

education

b.eng. (mechanical engineering), chulalongkorn university, thailand
m.s. (mechanical engineering), michigan state university, usa
ph.d. (mechanical engineering), university of michigan, usa
 

courses

01208111: engineering drawing
01208332: automotive engineering i
01208432: automotive engineering ii
01208433: automotive engineering iii
01208434: automotive engineering iv
 

fields of interest

automotive systems
control systems
renewable energy
fuel cell systems
 

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล

 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทร. 02-7970999 ต่อ 1803, 1804 fax. 02-5794576 แผนที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์