ก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่

โครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่

คือ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลและไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ของมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำขึ้นจากอาจารย์และครูช่าง ซึ่งจัดให้กิจกรรมของนิสิต ชั้นปีที่ 1 ให้มาศึกษา Work shop ของทางคณะ ณ ตึก RDiPT มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และมีการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เช่น รถไฟฟ้า mrt, บริษัทคาราบาวแดง, โรงงานไฟฟ้าบางปะกง, Daikin, BMW Thailand ในแต่ละปีก็จะไปศึกษาดูงานแตกต่างกันไป มีการให้นิสิตเข้าค่ายต่างจัดหวัด ณ จังหวัดระยอง เพื่อกระซับความสัมพันธ์

 

ภาพกิจกรรมของโครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่

ภาพกิจกรรมระหว่างศึกษาดูงาน