ค่ายคนชอบกล

ค่ายคนชอบกล คือ ค่ายแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลและไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ของมหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำขึ้นโดยนิสิตชั้นปีที่ 2-4 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนในคณะนี้ โดยน้องๆในค่ายจะได้ทำกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

  • รถฟอร์มูลาวัน จากทีม Dongtan Racing 
  • Workshop อาคารปฏิบัติการและวิจัยพัฒนา RDiPT 
  • กิจกรรมความรู้และปฏิบัติการ เกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
  • แนะแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • เทคนิคการสอบเข้าและการเตรียมตัวสอบเข้า 
  • กิจกรรมสันทนาการ อื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.facebook.com/konchobkon