บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร. กรรมมันต์ ชูประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5502/8
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1831
อีเมล์: fengkmc@ku.ac.th

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • M.Eng. (Manufacturing System Engineering), Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
 • Ph.D. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand

Courses

 • 01208111: Engineering Drawing
 • 01208211: Engineering Design and Modeling
 • 01208221: Engineering Mechanics I (Statics)
 • 01208321: Mechanics of Machinery
 • 01208431: Power Plant Engineering
 • 01208441: Fluid Machinery
 • 01208583: Robotics

Fields of Interest

 • Mechanism and Control Applications
 • CAD/CAM/CAE motion