บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร. ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5502/9
เบอร์ติดต่อ: 02-942-8555 ต่อ 1832
อีเมล์: taweedej.s@ku.ac.th

Links

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (rdipt)

Education

 • b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
 • m.s. (mechanical engineering), vanderbilt university, nashville, tn, usa
 • ph.d. (mechanical engineering), vanderbilt university, nashville, tn, usa

Courses

 • 208111: engineering drawing
 • 208221: engineering mechanics i (statics)
 • 208222: engineering mechanics ii (dynamics)
 • 208261: mechanics of solids
 • 208371: automatic control
 • 208597: graduate seminar in mechanical engineering
 • 211xxx: instrument and precision measurement
 • 211xxx: mechatronics
 • 211xxx: cad/cam
 • 211xxx: graduate seminar in production technology
 • 211xxx: reverse engineering in mechanical engineering

Fields of Interest

 • system dynamics and controls
 • design of electromechanical devices
 • haptic systems
 • manufacturing technology
 • alternative fuels for vehicles