บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร. ธเนศ อรุณศรีโสภณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5402/10
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1841
อีเมล์: fengtaa@ku.ac.th

Administrative Work

 • Deputy Head, Department of Mechanical Engineering

Links

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering) with Second Class Honors, Kasetsart University, Thailand
 • M.S. (Mechanical Engineering), University of Wisconsin-Madison, USA
 • Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Wisconsin-Madison, USA

Courses

 • 01208241: Thermodynamics I
 • 01208331: Internal Combustion Engines
 • 01208341: Thermodynamics II
 • 01208436: Combustion
 • 01208596: Selected Topics in Mechanical Engineering: Intermediate Combustion
 • 01208596: Selected Topics in Mechanical Engineering: Advanced Internal Combustion Engines

Fields of Interest

 • Internal Combustion Engines
 • Combustion Kinetics
 • Thermodynamics
 • Emission Formation and Control