บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร. นัยสันต์ อภิวัฒนลังการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5402/11
เบอร์ติดต่อ: 02-942-8555 ต่อ 1828
อีเมล์: fengpra@ku.ac.th

Education

 • b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
 • m.s. (mechanical engineering), michigan state university, east lansing, mi, usa
 • m.s. (electrical engineering), michigan state university, east lansing, mi, usa
 • ph.d. (mechanical engineering), michigan state university, east lansing, mi, usa

Courses

 • 01208221: engineering mechanics i (statics)
 • 01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
 • 01208381: mechanical engineering laboratory i
 • 01208382: mechanical engineering laboratory ii
 • 01208481: special mechanical engineering laboratory
 • 01208496: selected topics in mechanical engineering: intermediate dynamics
 • 01208499: mechanical engineering project
 • 01208521: advanced dynamics
 • 01208596: selected topics in mechanical engineering: mechatronics

Fields of Interest

 • system dynamics and controls

Research Projects

 • research and development of automatic microassembly machine,
  source of funding: kasetsart university research and development institute.
 • development of finite-element-based nonlinear modal reduction for models of rotating, multi-beam systems undergoing large-amplitude motion, with application to rotor blade vibrations.
 • model development and control design for atomic force microscope.