บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร. พงศ์ธร พรหมบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5501/5
เบอร์ติดต่อ: 02-942-8555 ต่อ 1739
อีเมล์: pongtorn.p@ku.ac.th

Education

 • b.eng. (mechanical engineering), chiang mai university, chiang mai, thailand
 • m.eng. (mechanical engineering), university at buffalo, new york, usa
 • m.s. (mechanical engineering), ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace (ensae), france
 • ph.d. (mechanical engineering), université paul sabatier (toulouse iii), france

Courses

 • 01208381: mechanical engineering laboratory i
 • 01208382: mechanical engineering laboratory ii
 • 01208526: composite materials for mechanical engineering
 • 01215213: aerospace engineering laboratory i
 • 01215421: computational structural mechanics
 • 01215496: selected topics in aerospace engineering: composites
 • 01215525: mechanics of composite materials for aerospace applications
 • 01215526: fracture mechanics in aerospace engineering

Fields of Interest

 • composite materials: behavior of composite structures, damage and failure of composite materials, structural health monitoring
 • renewable energy: structural design of composite wind turbine blades, matching of wind turbine rotor and electrical generator
 • lightweight vehicle structures and components: composite propeller blades for uavs