บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร. วรพงษ์ สว่างศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5502/11
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1863
อีเมล์: fengwps@ku.ac.th

Education

 • B.Eng., Production Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand
 • M.Eng., Production Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand
 • Ph.D., Advanced Manufacturing and Enterprise Engineering, Brunel University London, UK

Courses

 • 01208211 Engineering Design & Modeling
 • 01211321 Kinematics & Dynamics of Robots
 • 01211331 CNC Machine Technology I
 • 01211332 Production Machinery Components Design
 • 01211496 Fundamental of Micro Machining
 • 01211497 Seminar
 • 01211499 Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Project

Fields Of Interest

 • Micro and Precision Machining
 • Design of High Precision/Conventional Machine & Cutting Tools
 • Advanced Manufacturing Technology
 • Manufacturing System Design & Analysis
 • Robotics and Automation