บุคลากร

คณาจารย์

รศ.ดร. วีรชัย ชัยวรพฤกษ์

รองศาสตราจารย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Contact Information

ห้องทำงาน: 5502/4
เบอร์ติดต่อ: 0 2797 0999 ภายใน 1865
อีเมล์: fengwcc@ku.ac.th

Education

  • TBA

Courses

  • TBA

Fields of Interest

  • TBA