บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5501/8
เบอร์ติดต่อ: 02-942-8555 ต่อ 1842, 02-942-7188
อีเมล์: fengssr@ku.ac.th

Administrative Work

 • Assistant dean for invention and innovation development, faculty of engineering

Links

Education

 • b.eng. (mechanical engineering), king mongkut’s university of technology thonburi, thailand
 • m.s. (mechanical engineering), university of southern california, usa
 • m.s. (mechanical engineering), university of kansas, usa
 • ph.d. (mechanical and aerospace engr.), north carolina state university, usa

Courses

 • 01208201: basic principle of engineering mechanics
 • 01208221: engineering mechanics i (statics)
 • 01208261: mechanics of solids
 • 01208513: finite element method in stress analysis
 • 01208527: basic principle of machining theory
 • 01208531: theory of elasticity
 • 01208536: mechanical behavior of materials

Fields of Interest

 • การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยแม่พิมพ์
 • การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต (cad/cam/cae/cim)
 • การออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมยาง
 • การพัฒนาเทคโนโลยีการตัดเฉือนวัสดุ (ยาง/ไม้/โลหะ)
 • การวิเคราะห์ความเสียหายและการเสียรูปทางกล และการวิเคราะห์ทางกลด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์