บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร. อรรถพร วิเศษสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5402/1
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1861
อีเมล์: fengapw@ku.ac.th

Education

  • b.eng. (mechanical engineering) thammasat university, thailand
  • m.eng. (mechanical system), nagaoka university of technology, japan
  • d.eng. (materials science), nagaoka university of technology, japan

Courses

  • 01208111: engineering drawing

Fields of Interest

  • finite element method (fem)
  • computational mechanics
  • mechanics of solids
  • electronic packaging technology