บุคลากร

คณาจารย์

รศ.ดร. เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ

รองศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5502/12
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1847
อีเมล์: kriengkrai.a@ku.ac.th

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Chiang Mai University, Thailand
 • M.S. (Mechanical Engineering), The George Washington University, Washington D.C., USA
 • Ph.D. (Civil Engineering), The University of Colorado at Boulder, Colorado, USA

Courses

 • 01208111: Engineering Drawing
 • 01208351: Heat Transfer
 • 01208442: Energy Management and Economics
 • 01208444: Introduction to Solar Engineering
 • 01208496: Selected Topics in ME: Building Robot Drive Trains
 • 01208547: Solar Energy Technology and Energy Conversion
 • 01208554: Thermal Systems
 • 01208596: Selected Topics in ME: Building Simulation of HVAC Systems

Fields of Interest

 • Thermoacoustics
 • Renewable and Sustainable Energy
 • Energy Conservation in Buildings and Industrial Factories
 • Computer Modeling
 • Data Reduction and Analysis
 • Hydraulic Systems
 • Computerized Data Interface/Acquisition
 • Temperature, Flow, and Pressure Measurements