บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5401/11
เบอร์ติดต่อ: 02-942-8555 ต่อ 1834
อีเมล์: fengjwp@ku.ac.th

Education

 • b.eng. (mechanical engineering), chulalongkorn university, thailand
 • m.s. (mechanical engineering), michigan state university, usa
 • ph.d. (mechanical engineering), university of michigan, usa

Courses

 • 01208111: engineering drawing
 • 01208332: automotive engineering i
 • 01208432: automotive engineering ii
 • 01208433: automotive engineering iii
 • 01208434: automotive engineering iv

Fields of Interest

 • automotive systems
 • control systems
 • renewable energy
 • fuel cell systems