บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.ดร. เฉลิมพล เปล่งสะอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5401/12
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ  1862 
อีเมล์: fengcpp@ku.ac.th

Links

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University , Thailand
 • M.S. (Mechanical Engineering), Oregon State University , USA
 • Ph.D. (Mechanical Engineering), UW-Madison, USA

Courses

 • 01208111: Engineering Drawing
 • 01208221: Engineering Mechanics I (Statics)
 • 01208241: Thermodynamics I
 • 01208351: Heat Transfer
 • 01208497: Seminar
 • 01208551: Conduction Heat Transfer

Fields of Interest

 • Heat Transfer
 • Internal Combustion Engines
 • Computational Fluid Dynamics (CFD)
 • Large Eddy Simulation (LES)