บุคลากร

คณาจารย์

ผศ. ธงชัย หฤทัยสดใส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5501/9
เบอร์ติดต่อ: 02-942-8555 ต่อ 1822
อีเมล์: fengtch@ku.ac.th

Education

  • b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
  • m.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand

Courses

  • 01208111: engineering drawing
  • 01208221: engineering mechanics i (statics)
  • 01208381: mechanical engineering laboratory i