บุคลากร

คณาจารย์

ผศ.วัชระ เครือรัฐติกาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5502/3
เบอร์ติดต่อ: 02-942-8555 ต่อ 1824
อีเมล์: fengwkr@ku.ac.th

Education

 • b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
 • m.s. (mechanical engineering), vanderbilt university, nashville, tn, usa

Courses

 • 01208211: engineering design and modeling
 • 01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
 • 01208261: mechanics of solids
 • 01208321: mechanics of machinery
 • 01208361: machine design i
 • 01208461: machine design ii
 • 01208531: theory of elasticity
 • 01208536: mechanical behavior of materials
 • 01208537: fracture mechanics

Fields of Interest

 • finite element analysis (fea)
 • machine part design
 • solid mechanics
 • fracture mechanics
 • fatigue analysis