บุคลากร

คณาจารย์

รศ.ดร. ชัชพล ชังชู

รองศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5401/10
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1820
อีเมล์: fengcpc@ku.ac.th

Links

Education

  • B.eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
  • M.eng. (Mechanical Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
  • Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Wollongong, Australia

Courses

  • 01208261: Mechanics of Solids
  • 01208271: Computer Methods for Mechanical Engineering
  • 01208591: Research Methods in Mechanical Engineering

Fields of Interest

  • Manufacturing
  • Artificial Intelligence (AI)