บุคลากร

คณาจารย์

รศ.ดร. ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์

รองศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5402/9
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1848
อีเมล์: fengckj@ku.ac.th

Administrative Work

 • ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (rdipt)

Links

Education

 • b.eng. (mechanical engineering) with first class honors, kasetsart university, thailand
 • m.s. (mechanical engineering), rensselaer polytechnic institute, usa
 • ph.d. (mechanical engineering), rensselaer polytechnic institute, usa

Courses

 • 01208221: engineering mechanics i (statics)
 • 01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
 • 01208381: mechanical engineering laboratory i
 • 01208415: product development

Fields of Interest

 • การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล (mechanical engineering design)
 • วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบทางกล (reverse engineering of machine and product development process)
 • ระบบ cad/cam/cae และกระบวนการผลิต