บุคลากร

คณาจารย์

รศ.ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี

รองศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5402/8
เบอร์ติดต่อ: 02-942-8555 ต่อ 1843
อีเมล์: fengnab@ku.ac.th

Links

Education

 • b.eng. (mechanical engineering) with second class honors, kasetsart university, thailand
 • m.s. (fire protection engineering), university of maryland, college park, usa
 • ph.d. (mechanical engineering), university of maryland, college park, usa

Courses

 • 01208111: engineering drawing
 • 01208221: engineering mechanics i (statics)
 • 01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
 • 01208241: thermodynamics i
 • 01208341: thermodynamics ii
 • 01208351: heat transfer
 • 01208381: mechanical engineering laboratory i
 • 01208462: principles of fire protection
 • 01208465: fire alarm and smoke control systems
 • 01208499: mechanical engineering project
 • 01223533: fire dynamics
 • 01208697: seminar

Fields of Interest

 • ignition, flame spread, and burning behavior of materials
 • fire modeling
 • fire protection engineering technology