บุคลากร

คณาจารย์

รศ.ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ

รองศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5402/2
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1825
อีเมล์: fengpsw@ku.ac.th

Administrative Work

 • Associate Dean for Academic Service
 • หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ม.เกษตรศาสตร์

Links

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Chiang Mai University, Thailand
 • Ph.D. (Mechanical Engineering), Cardiff University, Wales, UK

Courses

 • 01208352: Refrigeration
 • 01208451: Air Conditioning
 • 01208458: Clean Room and Applications in HVAC

Fields Of Interest

 • Refrigeration
 • Air Conditioning
 • Clean Room and Applications in HVAC
 • Fire Protection