บุคลากร

คณาจารย์

รศ.ดร. วรางค์รัตน์ จันทสาโร

รองศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5401/2
เบอร์ติดต่อ: 02-942-8555 ต่อ 1829
อีเมล์: fengvrj@ku.ac.th

Links

Education

 • b.eng. (mechanical engineering), imperial college london, uk
 • ph.d. (mechanical engineering), imperial college london, uk

Courses

 • 01208242: fluid mechanics
 • 01208271: computer methods for mechanical engineering
 • 01208381: mechanical engineering laboratory i
 • 01208419: introduction to computational fluid dynamics (cfd)
 • 01208xxx: computational mechanics for manufacturing design
 • 01208542: advanced fluid mechanics
 • 01208543: boundary layer theory
 • 01208557: computational fluid dynamics (cfd) using finite volume method
 • 01208691: advanced research methods in mechanical engineering

Fields of Interest

 • computational fluid dynamics (cfd)
 • turbulence modelling
 • transport phenomena in micro and nano scales
 • grid generation
 • parallel computing
 • clean rooms technology