บุคลากร

คณาจารย์

รศ.ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ

รองศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5402/7
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1835
อีเมล์: wichai.s@ku.ac.th

Administrative Work

 • department coordinator for international undergraduate program (iup)

Links

Education

 • b.eng. (mechanical engineering), kasetsart university, thailand
 • m.s. (mechanical engineering), university of california, davis, usa
 • ph.d. (mechanical engineering), university of california, davis, usa

Courses

 • 01208221: engineering mechanics i (statics)
 • 01208222: engineering mechanics ii (dynamics)
 • 01208261: mechanics of solids

Fields of Interest

 • Gasifier
 • Automotive engineering
 • System dynamics
 • Vibrations
 • Automatic controls