บุคลากร

คณาจารย์

รศ.ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง

รองศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5402/5
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1839
อีเมล์: fengacc@ku.ac.th

Administration

 • รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Education

 • b.eng. (mechanical engineering) with second class honors, khon kaen university, thailand
 • m.eng. (energy and environmental science), utsunomiya university, japan
 • ph.d. (mechanical engineering), university of wollongong, australia

Courses

 • 01208111: engineering drawing
 • 01208221: engineering mechanics i (statics)
 • 01208241: thermodynamics i
 • 01208341: thermodynamics ii
 • 01208351: heat transfer
 • 01208381: mechanical engineering laboratory i
 • 01208382: mechanical engineering laboratory ii
 • 01208431: power plant engineering
 • 01208481: special mechanical engineering laboratory

Fields of Interest

 • thermo-acoustics engineering
 • industrial ventilation
 • cfd
 • fire-protection engineering
 • thermo-fluids
 • sustainable energy