บุคลากร

คณาจารย์

รศ.ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย

รองศาสตราจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5402/6
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1839
อีเมล์: fengeka@ku.ac.th

Administrative Work

 • Deputy Director for Administration, Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI)

Links

 • Applied Combustion Lab

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • M.S. (Mechanical Engineering), University of Miami, USA
 • Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Wisconsin-Madison, USA

Courses

 • 01208221: Engineering Mechanics I (Statics)
 • 01208241: Thermodynamics I
 • 01208331: Internal Combustion Engines
 • 01208341: Thermodynamics II
 • 01208351: Heat Transfer
 • 01208381: Mechanical Engineering Laboratory I
 • 01208382: Mechanical Engineering Laboratory II
 • 01208436: Combustion
 • 01208446: Thermal System Design
 • 01208596: Selected Topics in Mechanical Engineering: Intermediate Combustion
 • 01208596: Selected Topics in Mechanical Engineering: Advanced Internal Combustion Engines

Fields of Interest

 • Catalytic Converter for Internal Combustion Engines
 • Diesel Particulate Filter (DPF)
 • Particulate Matters (PM) Measurement
 • Exhaust and Non-Exhaust PM Emission Control