บุคลากร

คณาจารย์

วโรดม ตู้จินดา

นักวิจัย

Contact Information

ห้องทำงาน: 5501/2
เบอร์ติดต่อ: –
อีเมล์: fengvdt@ku.ac.th

Education

  • TBA

Courses

  • TBA

Fields of Interest

  • TBA