บุคลากร

คณาจารย์

อ. ดร. จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข

อาจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5501/10
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1849
อีเมล์: fengjim@ku.ac.th

Education

 • B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • M.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • Ph.D. (Polymer Engineering), Loughborough University, UK

Courses

 • 01208241: Thermodynamics i
 • 01208221: Engineering Mechanics I
 • 01208261: Mechanics of Solids
 • 01208382: Mechanical Engineering Laboratory II
 • 01208497: Seminar
 • 01208526: Composite Materials in Mechanical Engineering
 • 01220524: Design and Manufacturing Processes for Polymer Products

Fields of Interest

 • Polymer Composites
 • Polymer Processing
 • Polymer Technology