บุคลากร

คณาจารย์

อ. ภูมเรศ แสงราม

อาจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5401/9
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1855
อีเมล์: fengprsa@ku.ac.th

Education

 • M.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
 • B.Eng. (Electromechanic Manufacturing Engineering), Kasetsart University, Thailand

Courses

 • 01211311 : Introduction to CAD/CAM/CAE
 • 01211497 : Seminar
 • 01211499 : Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering Project

Fields of Interest

 • Active Disturbance Rejection Control
 • Deep-Q Learning
 • Neuromorphic
 • Military engineering
 • Health Care Systems Engineering
 • Robotics and Automation