บุคลากร

คณาจารย์

อ. สมสุข เตชสมบูรณ์สุข

อาจารย์

Contact Information

ห้องทำงาน: 5501/7
เบอร์ติดต่อ: 02-797-0999 ต่อ 1826
อีเมล์: fengsst@ku.ac.th

Education

  • B.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand
  • M.Eng. (Mechanical Engineering), Kasetsart University, Thailand

Courses

  • 01208222: Engineering Mechanics II (Dynamics)
  • 01208271: Computer Methods for Mechanical Engineering
  • 01208281: Workshop Practice
  • 01208323: Engineering Measurements

Fields of Interest

  • Applied Mechanics
  • Measurements