เกียรติประวัติและรางวัล

คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย

คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามต่ออายุความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ Curtin University เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

คณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)

คณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Simon Echegu กรรมการ และคณะ จาก Uganda...

คณาจารย์ภาควิชา ประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

คณาจารย์ภาควิชา ประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

        ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ...

ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา

ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา

      วันที่ 11 มกราคม 2567         ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำทีมโดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ และ อ.ดร.วศิทธิ์ ศิริลาภอนันต์...

เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยใช้สำหรับการเรียนการสอน

เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยใช้สำหรับการเรียนการสอน

        ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หารือเพื่อดึงเทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัย กับบริษัทชั้นนำของโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ และ...

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรี

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรี

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี...

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS)

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS)

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม...

คณะผู้บริหารลงนามร่วมมือกับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป

คณะผู้บริหารลงนามร่วมมือกับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม ได้เข้า ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท...

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ สำนักงานหนองจอก

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ สำนักงานหนองจอก

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม...

บริษัท THK CO.,LTD รับสมัครนิสิตที่จบหรือกำลังจะจบในระดับปริญญาตรี โท และ เอก เข้าทำงานที่ Japanese Headquarter ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท THK CO.,LTD รับสมัครนิสิตที่จบหรือกำลังจะจบในระดับปริญญาตรี โท และ เอก เข้าทำงานที่ Japanese Headquarter ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท THK CO.,LTD รับสมัครนิสิตที่จบหรือกำลังจะจบในระดับปริญญาตรี โท และ เอก เข้าทำงานที่ Japanese Headquarter ประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่ง Product Development Engineer ดูรายละเอียดตามรูปที่แนบมา หรือ สแกน Qr...

กิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ประจำปี 2566

กิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ประจำปี 2566

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดกิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ให้นิสิตชั้นปีที่ 2 นิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ เพื่อให้ได้รู้จักกับอาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ได้พบปะกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน...

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์ ดร.สรวิศ ลิ้มทองกุล พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4...

ทีมอาจารย์ได้เข้าหารือความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ณ เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ทีมอาจารย์ได้เข้าหารือความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ณ เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

           เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ...

คณะอาจารย์ภาควิชาเครื่องกลเข้าหารือกับบริษัท SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY ประเทศไต้หวัน

คณะอาจารย์ภาควิชาเครื่องกลเข้าหารือกับบริษัท SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY ประเทศไต้หวัน

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ...

การเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการที่ NATIONAL CHUNG CHENG UNIVERSITY

การเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการที่ NATIONAL CHUNG CHENG UNIVERSITY

          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม และ รศ.ดร.ชินธันย์ อาร๊ประเสริฐ...

ภาควิชาหารือกับ ชธธ.

ภาควิชาหารือกับ ชธธ.

วันที่ 27 ตค 2565 รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อ.ดร. คเณศ คัจฉสุวรรณมณี พร้อมคณะนักวิจัย ได้เข้าพบ นายสุชิน สายะสนธิ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจ บำรุงรักษา (ชธธ.) เพื่อแสดงความยินดี ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือเรื่อง MOU...

คณะวิศวฯ จับมือ ซี.ซี. ออโตพาร์ท พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

คณะวิศวฯ จับมือ ซี.ซี. ออโตพาร์ท พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมกับ นายบุญเลิศ ชดช้อย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 0203...

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

หัวข้อทดสอบ 4

หัวข้อทดสอบ 4

แทนซาเนียโคลอมเบีย แมสซาชูเซตส์โกสัมพีอิตาลี โอริสสาสวิตเซอร์แลนด์กัลกัตตามถุรา ยูทาห์ มอสโกแคนเบอร์รา เพนซิลวาเนียเปียงยางลิสบอน เช็ก สหราชอาณาจักรมิสซูรีเดนเวอร์ โกสัมพีฝรั่งเศส มาลีอิรักอียิปต์โคเปนเฮเกน ลาปาซซีเรียอังวะแอลเจียร์ แวนคูเวอร์ลาปาซกานาเคนยา...

หัวข้อทดสอบ 3

หัวข้อทดสอบ 3

แทนซาเนียโคลอมเบีย แมสซาชูเซตส์โกสัมพีอิตาลี โอริสสาสวิตเซอร์แลนด์กัลกัตตามถุรา ยูทาห์ มอสโกแคนเบอร์รา เพนซิลวาเนียเปียงยางลิสบอน เช็ก สหราชอาณาจักรมิสซูรีเดนเวอร์ โกสัมพีฝรั่งเศส มาลีอิรักอียิปต์โคเปนเฮเกน ลาปาซซีเรียอังวะแอลเจียร์ แวนคูเวอร์ลาปาซกานาเคนยา...

หัวข้อทดสอบ 2

หัวข้อทดสอบ 2

แทนซาเนียโคลอมเบีย แมสซาชูเซตส์โกสัมพีอิตาลี โอริสสาสวิตเซอร์แลนด์กัลกัตตามถุรา ยูทาห์ มอสโกแคนเบอร์รา เพนซิลวาเนียเปียงยางลิสบอน เช็ก สหราชอาณาจักรมิสซูรีเดนเวอร์ โกสัมพีฝรั่งเศส มาลีอิรักอียิปต์โคเปนเฮเกน ลาปาซซีเรียอังวะแอลเจียร์ แวนคูเวอร์ลาปาซกานาเคนยา...

หัวข้อทดสอบ 1

หัวข้อทดสอบ 1

แทนซาเนียโคลอมเบีย แมสซาชูเซตส์โกสัมพีอิตาลี โอริสสาสวิตเซอร์แลนด์กัลกัตตามถุรา ยูทาห์ มอสโกแคนเบอร์รา เพนซิลวาเนียเปียงยางลิสบอน เช็ก สหราชอาณาจักรมิสซูรีเดนเวอร์ โกสัมพีฝรั่งเศส มาลีอิรักอียิปต์โคเปนเฮเกน ลาปาซซีเรียอังวะแอลเจียร์ แวนคูเวอร์ลาปาซกานาเคนยา...