คณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)

Feb 12, 2024

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Simon Echegu กรรมการ และคณะ จาก Uganda National Oil Company (UNOC) บริษัทน้ำมันแห่งชาติสาธารณรัฐยูกันดา และ Professor Kevin Fynn ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ณ ห้องรับรองคณบดี อาคารชูชาติ กำภู เพื่อเข้าหารือถึงแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Centre of Excellence in Energy Transition -CEET) ภายหลังการหารือแล้วเสร็จ คณะจาก UNOC และ Curtin University ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านพลังงาน ณ ห้องประชุม อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล