คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย

คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย

คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย Post Views: 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามต่ออายุความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ Curtin University เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี ศ.ดร.วันชัย...
คณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)

คณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)

คณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET) Post Views: 4 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม...
คณาจารย์ภาควิชา ประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

คณาจารย์ภาควิชา ประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

คณาจารย์ภาควิชา ประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน Post Views: 7         ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย...
ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา

ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา

ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา Post Views: 23       วันที่ 11 มกราคม 2567         ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำทีมโดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี...
เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยใช้สำหรับการเรียนการสอน

เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยใช้สำหรับการเรียนการสอน

เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยใช้สำหรับการเรียนการสอน Post Views: 1         ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หารือเพื่อดึงเทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัย กับบริษัทชั้นนำของโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์...
คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรี

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรี

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรี Post Views: 1         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร...
คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS)

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS)

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS) Post Views: 2           เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี...
คณะผู้บริหารลงนามร่วมมือกับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป

คณะผู้บริหารลงนามร่วมมือกับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป

คณะผู้บริหารลงนามร่วมมือกับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป           เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม...