ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ 2567

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ 2567

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ นิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ เพื่อให้นิสิตได้รู้จักกับอาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ได้พบปะกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน...

กิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ประจำปี 2566

กิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ ประจำปี 2566

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจัดกิจกรรมก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ให้นิสิตชั้นปีที่ 2 นิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่วิศวกรยุคใหม่ เพื่อให้ได้รู้จักกับอาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ ได้พบปะกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน...