ข่าวสารจาคภาควิชา

ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน Pitching นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม Pink Economy

ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขัน Pitching นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม Pink Economy

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นางสาวบุษราภรณ์ สุขประเสริฐ นายพงษ์พีระ สุทธิโสภาอาภรณ์ และนางสาวรวิสรา จันทร์ลอย ร่วมประกวดแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเที่ยมทางเพศในรูปแบบ Start-up Pitching...

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ทำการปฐมนิเทศน์นิสิตจากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 4 คน ภายใต้หลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ ECAM-Lasalle

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ทำการปฐมนิเทศน์นิสิตจากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 4 คน ภายใต้หลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ ECAM-Lasalle

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้ทำการปฐมนิเทศน์นิสิตจากประเทศฝรั่งเศส จำนวน 4 คน ภายใต้หลักสูตรสองปริญญาร่วมกับ ECAM-Lasalle ประเทศฝรั่งเศส จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 คน ภายใต้ความร่วมมือกับ Osaka-Sangyo ประเทศญี่ปุ่น และ...

แสดงความยินดีกับทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ ครั้งที่ 3

แสดงความยินดีกับทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความยินดีกับทีมนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 3 โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย

คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีลงนามต่ออายุความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ Curtin University เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

คณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)

คณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Simon Echegu กรรมการ และคณะ จาก Uganda...

คณาจารย์ภาควิชา ประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

คณาจารย์ภาควิชา ประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน

        ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ...

ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา

ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสารวิทยา

      วันที่ 11 มกราคม 2567         ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำทีมโดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์ ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ และ อ.ดร.วศิทธิ์ ศิริลาภอนันต์...

เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยใช้สำหรับการเรียนการสอน

เทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยใช้สำหรับการเรียนการสอน

        ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หารือเพื่อดึงเทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัย กับบริษัทชั้นนำของโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ และ...

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรี

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชมบริษัทผลิตไฟฟ้าที่จังหวัดราชบุรี

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม ผศ.ดร.พงศ์ธร พรหมบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี...

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS)

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS)

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และความร่วมมืออุตสาหกรรม...

คณะผู้บริหารลงนามร่วมมือกับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป

คณะผู้บริหารลงนามร่วมมือกับบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม ได้เข้า ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท...

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ สำนักงานหนองจอก

คณาจารย์และนิสิตเข้าเยี่ยมชม ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ สำนักงานหนองจอก

          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำโดย ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อาจารย์ ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม...